Impressum

Menager LikeStory
Biljana Begović (begovicbiljana@likestory.info)

Produkcija LikeStory
Sanel Zukić (produkcija@likestory.info)
Sead Muratović

Marketing
Jasmin Dizdarević (dizdarevicj@likestory.info)
marketing@likestory.info

Web
Amir Penava

Adresa
Asocijacija PravoDobro  Sarajevo
Habibe Stočević 13
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Izdavač
Asocijacija PravoDobro