Važno štivo za 100.000 Bosanaca u Švedskoj

PRVI IZBOR DRAMA IZ BiH NA ŠVEDSKOM JEZIKU

Upravo je iz štampe izašla moja nova knjiga, a to je izbor drama iz BiH na švedskome jeziku, pod naslovom „Dramer från Bosnien-Hercegovina”. Drame je preveo fantastični Đorđe Žarković, prevoditelj koji je prošle godine proglašen najboljim u cijeloj Švedskoj.
Ovo je prvi i jedini izbor drama iz Bosne i Hercegovine na švedskom jeziku kojim želim predstaviti ovaj žanr književnog stvaralaštva u Švedskoj i uspostaviti mostove upoznavanja i razumijevanja između naših dviju literatura i naroda.


Jer, ne treba zanemariti činjenicu da u Švedskoj živi oko sto hiljada Bosanaca i Hercegovaca koji su se vrlo uspješno integrirali u švedsko društvo, ali istovremeno održavaju i permanentnu vezu sa domovinom, njenom kulturom, jezikom, tradicijom i književnosti. Stoga su vrlo važni projekti prevođenja i prezentacije djela književnosti iz BiH na švedski jezik, i obrnuto, švedskih djela na bosanski jezik.
Ovim izborom otvaraju se mogućnosti da švedski čitaoci i dramaturzi pročitaju odabrane drame iz BiH i eventualno neke od njih postave u švedskim amaterskim i profesionalnim pozorištima. To bi bio značajan afirmativni uspjeh dramskog stvaralašta iz BiH i ostvarenje glavnih ciljeva ovog projekta: kratkoročnih i dugoročnih. Kratkoročni cilj je upoznavanje švedskog recipijenta sa našom dramom, a dugoročni da se internacionalno etabliraju drame iz BiH kroz izvođenje u pozorištima.


U izboru autora i njihovih drama vodio sam računa o adekvatnim kriterijima koji su podrazumijevali, osim baznog estetskog kriterija, uključivanje i drugih kriterija, kako bi prezentirane drame bile razumljive i zanimljive švedskom čitaocu i njegovom estetskom ukusu.
Izbor sadrži pet reprezentativnih autora sa po jednom njihovom dramom koje, po mom mišljenju, tematski, sadržajno i stilski daju određenu sliku stvaralačkih dometa bh. drame.
To su:

  1. Ljubica Ostojić: „Sve se nekako preživi, osim smrti“;
  2. Dževad Karahasan: “Koncert ptica“;
  3. Zlatko Topčić: „Silvertown”;
  4. Almir Imširević: „Kad bi ovo bila predstava…“ i
  5. Almir Bašović: Kreketanje.

Od dvadesetak knjiga koje sam dosad objavio, pet njih su PRVE, kojima sam želio da pokrijem praznine u prezentaciji naše književnosti, ne čekajući da to urade naše anemične institucije kojima bi to trebao biti prioritetan zadatak.