Jedna za laku noć – razmislimo

Kada je jednoj siromašnoj ženi ponestalo novca i nije imala čime čak ni decu da nahrani, ona je na jednoj radio stanici zahvalila Bogu na svemu i izrekla molbu Bogu da joj pomogne u teškoj situaciji.

Čuje to jedan bogataš, ateista, zovne svoju sekretaricu, kaže joj da nadje ovu ženu i da joj kupi i odnese dovoljno namirnica za duži period. Kada žena pita od koga je to, reče joj da kaže da je od djavola.

Čovek je hteo da se naruga čestitoj ženi i ismeje njenu čistu veru. Sektretarica je uradila kako joj je naredjeno, pronašla je ženinu adresu i doveze pred njenu kuću pun automobil raznih namirnica. Kad žena to vide, oči joj se ispuniše suzama, poče da je blagosilja i da joj se zahvaljuje. Kada su se opraštale sekretarica je upita:

– Zar vas ne zanima ko je poslao sve ovo?
Žena odgovori:


-Ne, uopšte nije važno, jer kad Gospod izda naredbu i sam djavo je izvršava.