Okončana je prva faza radova na obnovi kule Hercega Stjepana FORT-NET, a partneri na projektu su bili Grad Ljubuški, JU Razvojna agencija ŽZH HERAG, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička agencija Crne Gore (NTO).

Tokom nedavno posjete kuli, magistar arheologije Mirko Rašić je izjavio da se “dosadašnje aktivnosti na obnovi i istraživanju tvrđave provode kroz dva EU projekta prekogranične saradnje.

“Prva faza je završena, a rezultirala je obnovom istočnog obrambenog bedema, te prethodno provedenim arheološkim iskapanjima”, podsjetio je.

Druga faza obuhvata obnovu branič kule i pripadajućeg palasa, prostora poznatog kao Herceguša. U toku je proces obrade pronađenog pokretnog arheološkog materijala, a preliminarno treba izdvojiti nekoliko arhitektonskih cjelina koje su do sada bile nepoznate. U južnom oboru je tako dokumentirana arhitektura koja pripada periodu nekoliko različitih faza, na što upućuje različit položaj, tehnike gradnje i širine bedema. Najstariji tragovi odnose se na zidove u tehnici “opus mixtum”, odnosno red kamena i red cigle, a pripadaju kasno antičkom periodu od trećeg do petog stoljeća. Iznad njega je široki i čvrsti bedem koji na temelju pripadajućeg kulturnog depozita sa kaneliranom amoforama, koji datira perioda 6.-7. stoljeće.

Na suprotnoj sjevernoj strani tvrđave otvorena je manja probna sonda unutar koje su dokumentirane tri grobne rake sa skeletnim ostacima dvije mlađe i jedne odrasle osobe. S obzirom na način ukopa i izostanak grobnih priloga odgovaraju kršćanskim cjelinama u periodu do dolaska otomana. Pronalazak kamene plastike sa romaničkom ikonografijom svjedoči i o postojanju srednjovjekovne crvke na ovoj poziciji.

Na kuli ima još posla oko restauracije za koju će trebati i finansijska sredstva.