Kampanja “Haj’ na selo” poziva sve da posjete bosanskohercegovačka sela kao najpoželjnije turističke destinacije, a u okviru te kampanje na stranici www.rural.ba može se jednostavno pretražiti i odabrati više od 100 seoskih domaćinstava, ugostiteljskih objekata i pružatelja turističkih usluga.
Izbor olakšavaju detaljni opisi destinacija i multimedijalne prezentacije, kao i direktni kontakti pružatelja usluga.
U cilju jačanja kapaciteta i razvoja ponude u ruralnom turizmu, platforma rural.ba istovremeno služi kao servis za prezentaciju i uvezivanje seoskih domaćinstava. Pri tome će se ove ruralne destinacije i sadržaji koje one nude moći lakše povezati s domaćim i stranim gostima te turističkim i razvojnim agencijama.
Seoska domaćinstva u BiH će lakše profilirati i brendirati svoju ponudu, širiti bazu gostiju, uvezivati se međusobno te tako racionalnije iskoristiti prirodne i druge sadržaje u svojoj blizini.