Udruženje Otaharin iz Bijeljine od svog osnutka, 2005. godine, radi na kreiranju boljih uvjeta i pružanju podrške da se romskoj djeci omogući uključivanje u obrazovni sistem. Iako je osnovno obrazovanje u BiH obavezno, a zakoni jednaki za sve zadaci koje je Udruženje pred sebe postavilo pokazali su se težim nego što je to u početku izgledalo. Na putu koji je bio pred njima suočili su se sa raznim problemima.

Iako je broj odsustajanja romske djece od osnovnog obrazovanja bio alarmantan institucije nisu pokazvale pretejerano interesovanje da se pozabave uzrocima niti da se uspostavi sistemski odgovor na problematiku ranog odustajanja od obrazaovanja romske djece. Svakim radnim danom, predstavnicima udruženja postajalo je jasnije da ne mogu samo biti fokusirani na inkluziju djece u obrazovni sistem te da su problem ove marginalizirane skupine bh. društva daleko veći te da je neophodno idnetifikovati uzroke i provodite intervencije koje će biti usmjerene na eleminaciju uzroka, a ne samo na saniranje posljedica.

“Romska zajednica u Bijeljini je jedna od najvećih romskih zajednica u BiH i djeli sudbinu svojih sunarodnika širom Evrope i svijeta. Posvećeni rad na omogućavanju kvalitetnijih životnih uvjeta, omogućio nam je da shvatimo u kojoj mjeri je romskoj zajednici zajednica isključena te koliko su veliki problemi Roma i Romkinja u našoj zemlji. Svjesni činjenice da će obrazovanje djeci omogućiti perspektivniji život, shvatli smo i u koliko ekstremnom siromaštvu žive romska djeca – bez osnovnih uslova za život, koliko su često izložena porodičnom ili nasilju u školskoj klupi. Stoga smo fokus sa inkluzivnog obrazovanja proširili na integrativni pristup uključivanju Roma i Romkinja u životne tokove,” naglasio je Dragan Joković, izvršni direktor UG “Otaharin”.

Posljednjih 10-ak godina Otaharin usmjerava projekte i aktivnosti na sve probleme romske zajednice u Bijeljini – od obrazovanja, stambenog zbrinjavanja, pristupa zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanja s posebnim akcentom na zaštitu bezbjednosti djece i ekonomsko osnaživanje žena.

“Maksimalno smo posvećeni i zaštiti ljudskih prava, posebno žena koje su žrtve rodno zasnovanog nasilja. Svakodnevno jačamo svijest građana i institucija o predrasudama i sterotipima o Romima. Formirali smo i Dnevni centar za djecu koji pruža široki spektar socijalnih usluga članovima romske zajednice od jednog obroka dnevno, podrške u učenju, radionica, psihosocijalne podrške i savjetovanja, besplatnih udžbenika, školskog materijala, pravne pomoći, medijacije u zajednici do održavanja lične higijene i pranja veša. Na godišnjem nivou naš Dnevni centra pruži oko 6500 razičitih socijalnih usluga i već uveliko prerasta u pravi Community Centra koji je otvorne za sve članove romske zajednice,” istakao je Joković.

Otaharin ima 21 zaposlenika i 2 povremeno angažovana saradnika od kojih su 10 Romi i Romkinje, a čak njih 4 su bili djeca iz prvih generacija  koje je Otaharin podržavao davne 2005. godine. Otaharin je u dva navrata dobio nagradu Evropske komisije za najbolje projekte koji su usBijeljina,mjeren na uključivanje Roma i Romkinja te nagradu UEFE-e za projekat koji doprinosi unapređenju inkluzije kroz sport.

Jedna od posebno značajanih primjera u kojoj mjeri ovo udruženje doprinosi poboljšanju kvalitetat života Roma i Romkinja svih uzrasta je i životna priča uposlenice UG Otaharin Sanite Smajić.

Sanita je rođena 1995.godine i pripada prvoj generaciji djece koja su od osnivanja Otaharaina 2005.godine postala korisnici usluga i podrške udruženja. Završila je osnovnu i srednju školu u Bijeljini, a trenutno studira na Pedagoškom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo. U toku i po završetku srednje škole je počela aktivno da volontira u UG Otaharin, a od decembra 2021.godine je zaposlena u udruženju kao programska radnica zadužena za podršku obrazovanju.

“Bez podrške UG Otaharin ne bih bila u mogućnosti da ostvarim svoje snove. Posebnu radost mi pričinjava prilika da radim s romskom djecom koja su u stanju socijane potrebe i čiji roditelji nemaju mogućnosti da podrže njihovo obrazovanje. Svako naučeno slovo, svaka pozitiva ocjena, svaki uspjeh ove djece je za mene velika nagrada. Trudim se da im i ličnim primjerom pokažem da je moguće uspjeti i ostvariti snove čak i kada životne prilike nisu na vašoj strani i da je podrška UG Otaharin nešto na šta se mogu osloniti,” rekla nam je Sanita.