Danas se širom planete obilježava 21. mart, Svjetski dan šuma. Ovaj dan je bitan kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosistema.

Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ovu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosistema. Odlukom UN-a od 2012. svake godine 21. marta obilježava se Svjetski dan šuma. 

Oko 50 posto površine Bosne i Hercegovine je prekriveno šumama. I što je još važnije naše šume su u najvećem procentu prirodne šume, sačinjene od naših (autohtonih) vrsta drveća. 

Šume su najvažniji prirodni resurs u BiH, ne samo jer predstavljaju značajan izvor drvne sirovine, nego što svojim višefunkcionalnim djelovanjem pozitivno utiču na skoro sve sfere života ljudi.

Šume su jedan od uslova opstanka čovjeka na planeti zemlji, one nam obezbjeđuju i vodu i vazduh, štite od erozija, bujica, poplava. One su stanište za život mnogih vrsta biljaka i životinja, a karakteristika šuma Balkana je bogatstvo diverziteta.
 
I zato – ČUVAJMO NAŠE ŠUME.