Novi veliki uspjeh medicinskog fakulteta u Foči, pozitivan imidž prevazišao regiju

Medicinski fakultet u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu postao je član Evropske asocijacije medicinskih fakulteta /The Association of Medical Schools in Europe – AMSE/, saopšteno je iz ove visokoškolske ustanove.

Kako se itiče u saopštenju, trenutno se na listi članova Asocijacije nalazi 69 medicinskih fakulteta iz 27 evropskih zemalja, a Medicinski fakultet u Foči je jedina javna visokoškolska ustanova iz Bosne i Hercegovine koja je član Asocijacije.

Riječ je o organizaciji koja je započela rad 1979. godine kao Asocijacija dekana medicinskih fakulteta u Evropi.

„Više od četiri decenije AMSE predstavlja zajednicu evropskih medicinskih fakulteta za razmjenu iskustava u oblastima obrazovanja, istraživanja i upravljanja. Rad Asocijacije zasniva se na organizaciji skupova o temama koje su od posebnog interesa za nastavnike medicinskih fakulteta kroz koje se nastoji podstaći i razviti održiva saradnja između medicinskih visokoškolskih ustanova u Evropi“, stoji u saopštenju.

Članstvom u AMSE, Medicinski fakultet iz Foče želi da ojača međunarodnu djelatnost započetu uvođenjem studija medicine na engleskom jeziku.

“Nastojaćemo da kroz saradnju sa drugim evropskim medicinskim fakultetima primijenimo najbolje prakse i iskustva i na taj način sačuvamo vodeću poziciju u regionu kada je riječ o obrazovanju kadrova medicinske struke u skladu sa savremenim tokovima i trendovima“, navedeno je u saopštenju.