Danas se obilježava Međunarodni dan rijeka, a tim povodom iz Udruženja “Aarhus centar u BiH” su istakli da je ovaj dan izuzetno važan za sve aktiviste Bosne i Hercegovine koji nastoje zaštiti bh. prirodna bogatstva rijeke, “naročito od korupcije, koja doprinosi nerazumnoj destrukciji rijeka izgradnjom malih hidroelektrana (MHE)”.
Ističu da BiH ima 244 rijeka a na njima je planirana izgradnja više od 400 MHE, tako da bi svaka bh. rijeka bila “smještena u cijevi” ako ta izgradnja bude dozvoljena.
Također, navode da je trenutno izgrađeno 114 MHE diljem BiH, a koje u svom punom kapacitetu rada samo do tri posto doprinose proizvodnji električne energije na godišnjem nivou (koju imamo i viška u BiH pa se izvozi u susjedne države).