Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici prihvatio je donaciju kojom je  Republika Srbija obezbijedila Bosni i Hercegovini, za potrebe Federacije BiH, dodatnih 15.000 doza lijeka – vakcina Kovišild (COVISHIELD – ChAdOxl nCoV-19 Corona Virus Vaccine), proizvođača Instituta za serume iz Indije (SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED).

Prijedlogom aneksa  Sporazuma o donaciji vakcina Kovišild između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara BiH, Republika Srbija se obavezuje da će donaciju od 5.000  doza za potrebe Federacije BiH predati u roku od pet dana od dana potpisivanja Aneksa, dok će primopredaja od 10.000 preostalih doza  biti realizovana u vremenu predviđenom za revakcinaciju.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, kao nadležna institucija, određeno je za primaoca donacije u ime Vijeća ministara BiH. Savjet ministara BiH zadužio je Ministarstvo civilnih poslova BiH da Aneks Sporazuma o donaciji vakcina Kovišild između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara BiH dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Aneksa odredi ministarka civilnih poslova Bosne i Hercegovine.