Jedna za laku noć – razmislimo

Jedan kralj je na putu postavljao ogroman kamen. Potom se sakrivao i promatrao hoće li itko pomaknuti kamen s puta. Neki od kraljevih najbogatijih trgovaca prolazili su kraj njega i jednostavno su ga zaobilazili.

Mnogi su glasno optuživali kralja da nije održavao ceste čistim, ali nitko od njih nije ništa poduzeo da kamen smakne s puta.

Tada je došao jedan seljak sa sobom noseći povrće. Prilazeći kamenu, seljak je položio svoj teret i pokušao gurnuti kamen s ceste. Nakon mnogo guranja i napora napokon je uspio.

Nakon što se seljak vratio po svoje povrće, primijetio je torbicu koja je ležala na cesti gdje je bila kamen. Torbica je sadržavala mnogo zlatnika i kraljevu bilješku koja objašnjava da je zlato za osobu koja ukloni kamen s puta.