Nakon što je Kantonalni sud u Mostaru poništio odluke o vodnoj suglasnosti za izgradnju minihidroelektrana na Bunskim kanalima Ekološko udruženje “Majski cvijet” saopćila je kako se sada može zaključiti da investitor nema valjanu dokumentaciju za izdavanje okolišne dozvole u ponovljenom postupku.
– Ova presuda za nas predstavlja neku vrstu pobjede i uspjeha i daje nam poticaj da ne odustanemo od naše borbe. Posebno ističem da je ovo samo dodatni dokaz da je u ovom slučaju učinjeno niz proceduralnih grešaka te da je iznimno važno da se konačno zabrani izgradnja minihidroelektrana na Bunskim kanalima. U skladu s tim pozivamo Federalno ministarstvo okoliša i turizma da se vodi dosadašnjim činjenicama i dokazima – izjavio je Oliver Arapović iz Ekološkog udruženja “Majski cvijet”.