Goraždanka Dina Ušanović koja živi i radi u Njemačkoj obezbjedila je vrijednu donaciju za grad Goražde. 27 invalidskih kolica, među kojima je šest električnih te druga pomagala za podršku osobama starije životne dobi dopremljena su zahvaljujući kompaniji Emka, a donaciju su preuzeli Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda i dr. Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo.

“Radi se  o vrijednoj medicinskoj opremi koja se koristi u gerijatrijskim ustanovama i tokom dana ćemo izvršiti podjelu u Domu za stara i iznemogla lica, Udruženju paraplegičara dok će ćemo ostatak podjeliti zdravstvenim ustanovama na području kantona”, izjavila je dr. Bičo.

Kako saznajemo električna kolica bit će uručena pojedincima koji se koriste ovim pomagalima, dok će ostatak biti raspoređen ravnomjerno i po potrebi za ustanove u Goraždu, a dio će biti proslijeđen u Praču i Ustikolinu.

“Želim se zahvaliti ljudima koji su nam pomogli, to je jedna u nizu aktivnosti koje ćemo dalje raditi na pomoći osobama u trećoj životnoj dobi. Nismo razgovarali o vrijednosti ove donacije, podrška i pomoć ove vrste je nemjerljiva”, poručio je Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda.