Bogatstvo kulturne istorije Ravnog

Istorijsko područje Crkve Svetog Mitra sa starim grobovima u Ravnom proglašeno je nacionalnim spomenikom BiH, 2018. godine. O ovoj vrlo staroj katoličkoj crkvi malo je dostupnih pisanih izvora. ponešto se može naći u Letopisia Župe Ravno.

Tako u Ljetopisu bilježi Don Marijan Vujinović župnik 1900-1907

“Po predaji ova je kapela napravljena prije dolaska Turaka u Hercegovinu. Vele, da ima i natpis u istoj kapeli pod žbukom (kartom). Ovu kapelu gradio je Andraš, pređ onih Andraša, koji su gradili drugu kapelu, od koje se čuva kameni natpis u sadašnjoj župnoj crkvi. Istih Andraša ima i grobni natpis, koji je ostao pod potpisom sadašnje župne crkve.

” Drugi župnik dodaje: “U kapelu na Oblatu pukao je grom, te je kapela za župnika don M. Vujnovića popravljena, t.j. prekrivena, i stupac na krivi izmijenjen, na krivi udaren jedan gvozdeni križ i metnuto zvono, koje je odprije pripadalo župnoj crkvi. U ovoj kapeli govori se sv. Misa na Mitrovdan i na prosne dana, t.j. na dan sv. Marka i na jedan dan od prosnih dana, kad je lijepo vrijeme. U crkvi ima samo jedna slika sv. Mitra mučenika. Ključ drži Mitar Zorac. Inače u Ravnome župnik je obvezan za Ravnjane reći sv. Misu na dan Presv. Srca Isusova i dan sv. Mitra Mučenika…”

Župnik don Jozo Zovko opisuje da je “od starine do 1931. uključivo bila Misa na Oblatu u crkvici s. Mitra. Išlo se u procesiji, pjevalo (molilo) Litanije Svih Svetih. Taj je dan bio : ‘Krsno ime’ ili ‘Krsna slava’ sela Ravnoga. Kako sam g. 1932. na Malu Gospu proglasio dokinuće ‘krsnih imena – slava’, to od 1932. pa unaprijed nije bilo Mise na taj dan na Oblatu. Nekoliko puta, ali ne svake godine, u nedjelju iza s. Mitra išao sam s Misom u procesiji na Oblat i tamo misio, da se ta crkvica ne zaboravi”.

Izvor : N.H.