Promocija tri doktora znanosti Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (UNMO) održana je u zgradi Građevinskog fakulteta Univerziteta, čime su završene dvotjedne aktivnosti na obilježavanju 44. godišnjice postanka i uspješnog rada te visokoškolske ustanove.
Prorektorica za znanost i znanstveno-istraživački rad UNMO-a Rebeka Kotlo istaknula je kako su ovo prvi kandidati koji su svoje doktorske studije uspješno okončali po bolonjskim principima i bolonjskom načinu studiranja.
– Danas smo promovirali tri kandidata, i to Marka Ćećeza i Adisa Bubala s Doktorskog studija politehnika, te Adnana Džindu s Doktorskog studija europskog prava na Pravnom fakultetu. Oni su postali doktori znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo i strojarstvo, odnosno doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje pravo – kazala je Kotlo.
Naglasila je kako je ova manifestacija veoma važna za doktorante, ali i za Univerzitet te širu akademsku zajednicu.