Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić potpisao je Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje Vjetroelektrane „Ivan-sedlo–Hadžići“ sa direktorom kompanije Suzlon Wind Energy BH Samirom Džaferbegovićem.
To je prva vjetroelektana koja će biti građena na području Kantona Sarajevo ove godine, investicione vrijednosti oko 30 miliona eura.
Kako je Aneksom ugovora precizirano, radi se o vjetroelektrani sa pet vjetroagregata, po pet MW. Koncesija na izgradnju i korištenje je data na period od 30 godina, ranije potpisanim ugovorom između Vlade KS i te kompanije.