Radionica kojom se svake godine djeca s poteškoćama u razvoju obraduju za Valentinovo

Udruga „Libertas“ je povodom Dana zaljubljenih – Valentinova, u klubu „SSH“ u Sarajevu, upriličila izložbu radova i ukrasnih predmeta nastalih u kreativno-terapijskim radionicama za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i tjelesnim invaliditetom, njihove obitelji i tipičnu populaciju.

Izložba i radionice su realizirane u skladu s epidemiološkim mjerama, naredbama i preporukama u KS i FBiH.

Opći cilj projekta je doprinos ostvarenju inkluzivnog društva. Učesnicima kreativno-terapijskih radionica bit će podijeljeni prigodni paketići.