Prije skoro dvadeset godina u Općini Stari Grad uvedena je praksa takozvanih čestitki za mlade majke. Kako bi se pokazalo porodicama koje su dobile prinovu da ova lokalna zajednica misli na njih, običaj je bio da se posjeti svaka mlada majka i odnese joj se cvijeće i čestitka – novčani prilog, objavljeno je na službenoj stranici starogradske Općine.

“Od ove ideje se nikada nije odustalo, pa je Općina Stari Grad svakako prva općina u Kantonu Sarajevo koja je počela pomagati svoje porodilje. S vremenom su se mijenjali načini podjele čestitki, ali i iznos sredstava. U posljednjih dvanaest godina, za vrijeme prethodna tri mandata općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, uvećan je prvobitni iznos od 200 KM. Naime, od 2017. godine umjesto dotadašnjih 200 KM, naknada za svako prvo i drugo novorođeno dijete u ovoj općini iznosi 300 KM, a za svako naredno novorođeno dijete 450 KM. Za porodilje u općini Stari Grad je tokom mandata načelnika Hadžibajrića izdvojeno gotovo 1 milion konvertibilnih maraka”, stoji u njihovom saopćenju. 

Prema podacima nadležne Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu od 2009. do 2020. godine porodilje u Starom Gradu dobile su 970.900 KM.

“Samo u prošloj godini naša općina postala je bogatija za 306 novih sugrađana, a i pored otežanih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, kao i smanjenog priliva sredstava u općinski budžet, porodiljama je isplaćeno 57.650 KM. Naglašavamo da ove isplate nemaju veze sa redovnim naknadama koje se isplaćuju ženama-majkama za vrijeme dok odsustvuju s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, a koje osigurava Kanton Sarajevo. Ovdje je riječ isključivo o jednokratnim novčanim pomoćima koje se dodjeljuju iz budžeta Općine Stari Grad, majkama nakon rođenja svakog djeteta”, napisali su iz Općine Stari Grad.