Na slici je prikazana karta Mostara koju je napravio venecijanski špijun 1617. godine. Na karti su prikazani samo objekti koji su bili od vojnog strateškog interersa, tako da nisu ucrtane druge gradske građevine, saopćeno je na Facebook stranici Muzeja Hercegovine Mostar.

Događaji koji će kasnije usljediti otkrili su namjere venecijanske republike koje su bile da se u narednom periodu izvrši invazija grada Mostara i ostvari njegovo zauzimanje. Karta obiluje brojnim podacima koji su većini ljudi danas dosta nepoznati kao to da je grad Mostar je 19. vijeka bio opasan odbrambenim zidovima.

Međutim, na karti su predstavljena dva korita rijeke koji se na crtežu uljevaju u rijeku Neretvu. Ako bi jedno korito koje se prelama u deltu pri uljevanju, mogli prepoznati kao rijeku Radobolju, ostaje nepoznanica koja je druga rijeka predstavljena na karti (moguće da se radi o drugom koritu rijeke Radobolje). Do sada nije poznato da li je ovo drugo korito ikako postojalo.

Također i tvrđava Konak se ne nalazi na pravom geografskom položaju (predstavljena u gornjem lijevom uglu). Konak je bio dominatna kota iznad grada iz kojeg se dalekometnim topovima štitio sam grad. Moguće da je karta izrađena na osnovu priče i prikupljenih podataka od putnika. Karta je sam po sebi dosta zanimljiva i poredstavljena je u katalogu „Muzej Stari most“ Muzeja Hercegovine iz 2006. godine.