BiH ima muzej na selu

Muzej na selu – da i to postoji u Bosni i Hercegovini, i nalazi se u mjestu Vukeljići kod Busovače, u kući u kojoj je nekada bila medresa (škola).

Osnivač muzeja je uvaženi profesor Akademije likovnih umjetnosti i Filozofskog fakulteta u Sarajevu, dr. Ćazim Hadžimejlić.

Selo Vukeljići u kojem se muzej nalazi ima tradiciju staru više od 300 godina. Ima svoju duhovnost, put koji je, evo i do dan danas ostao. Sa tim je faktički nastala privatna kolekcija, privatni muzej, gdje su svi eksponati prošli kroz moje ruke od konzervatorsko- restauratorskog zahvata, uokvirivanja, i svega što je trebalo. A kako je počelo prikupljanje eksponata?

Prvo iz moje familije, a onda tokom studija pa na ovamo. Dok sam još boravio na studijima u Istanbulu, ono što bi nekad dobio da uradim, neke restauracije ne bi naplatio, nego bi uzimao neki drugi eksponat koji bi trebao da se restaurira. Tako sam ulagao. Tako je počelo prikupljanje eksponata i briga oko kulturne baštine, jer, jako je bitna ta svijest o našoj kulturi, našoj tradiciji, našem životu na ovim prostorima, kako bismo to prenijeli na pokoljenja koja dolaze poslije nas- ističe Hadžimejlić.

Muzej u Vukeljićima otvorenog je tipa, ulaz se ne naplaćuje. Cijena nije definisana, a oni koji žele nešto da ostave, to mogu napraviti. Također, oni koji se bave ili se žele baviti istrsaživačkim radom, mogu se poslužiti muzejskom građom.