U Rogatici se bore da protiv pada nataliteta

ROGATICA – Uz odluku o usvajanju i izvršenju budžeta opštine za 2021. godinu na iznos od 7,320.000 maraka, ili 18,2 posto od izvršenja u prošloj godini, odbornici SO-e u Rogatici na danas održanoj sjednici usvojili su i novu odluku o stimulisanju nataliteta u ovoj godini prema kojoj će se roditeljima svakog novorođenog djeteta isplaćivati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1000 maraka.

To je za 100 posto ili duplo više nego što je isplaćivano prošle i nekoliko ranijih godina kada je ova pomoć iznosila 500 pa čak i 300, odnosno 120 maraka po djetetu.

Mjereći prema broju od 120 novorođenčadi, koliko su „rode donijele“ u rekordnoj tek minuloj 2020. godini, budžet opštine, na opšte zadovoljstvo, će imati fin izdatak koga je podržalo svih 19 odbornika u lokalnom parlamentu.

U cilju strimulacije nataliteta odbornici su izmjenama i dopunama odluke o administrativnim taksama ukinuli obavezu plaćanja takse pri vjenčanju novih bračnih parova koja je bila od 20 do 100 maraka zavisno od mjesta sklapanja braka.

Za 100 posto povećana je i pomoć na ime troškova liječenja od steriliteta duže od tri godine. Ova pomoć povećana je sa iznosa do 1000 na 2000 maraka i isplaćivaće se na osnovu priloženih računa od liječenja.