U sklopu regionalnog SoS projekta, koji finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (TGF), Udruženje Partnerstvo za zdravlje u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama donirat će  testove za testiranje na COVID-19 i zaštitnu opremu za zdravstvene radnike u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, JZU Bolnici „Sveti vračevi“ u Bijeljini i Sveučilišnom kliničkom centru u Mostaru. Donacija obuhvata testove na COVID-19, pandemijske komplete (zaštitno odijelo, maska, rukavice), dezinficijense i bakticide, te beskontaktne termometre.

Ova donacija je sastavni dio projekta podrške zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini u odgovoru na pandemiju COVID-19. Projekat je razvilo Partnerstvo za zdravlje/Partnerships in Health, uz podršku relevantnih ministarstava zdravstva (Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske) i odjela za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

– Projekat nam omogućava donaciju testova i zaštitne opreme zdravstvenim ustanovama u tri grada u BiH, koji su potpisnici „Pariške deklaracije“ i sa kojima smo surađivali u pripremi projekta, a kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na nesebičnoj i vrijednoj podršci, navode iz Partnerstva za zdravlje.

Pored ovih aktivnosti, Udruženje Partnerstvo za zdravlje je pokrenulo izgradnju web platforme za zdravstvene profesionalce angažirane u borbi protiv COVID-19. Na ovoj platofrmi moći će se dobiti stručni savjeti od kompetentnih epidemiologa, infektologa i stručnjaka za organizaciju zdravstvenog sistema. Početak rada platforme planiran je u februaru 2021. godine.

Udruženje Partnerstvo za zdravlje takođe održava web stranicu www.hivtestiranjebih.com kao doprinos prevenciji širenja HIV-a u Bosni i Hercegovini. Na web stranici mogu se dobiti informacije o centrima za besplatno, dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje u Bosni i Hercegovini, informacije o procesu testiranja, savjetovanju prije i nakon testiranja, kao i osnovne činjenice o HIV-u i AIDS-u.

Partnerstvo za zdravlje je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, posvećena razvoju znanja i vještina o zdravlju kroz edukaciju i treninge profesionalaca, kao i pomoći institucijama da izgrade svoje kapacitete i postignu održivi napredak u kvaliteti pružanja esencijalnih zdravstvenih usluga. Partnerstvo za zdravlje već dugi niz godina radi na programima podrške zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini, te je cijenjen partner relevantnih ministarstava zdravstva i zdravstvenih ustanova širom zemlje, koji su nam također dali podršku u pripremi i razvoju projekta.

– Naši projekti poboljšavaju život ugroženim populacijama. Partnerstvo za zdravlje teži ka društvu u kojem će svi ljudi imati neometan i kvalitetan  pristup zdravstvenim uslugama, bez obzira na rasu, etničku pripadnost, vjeroispovjest, spol, seksualnu orjentaciju ili političko opredjeljenje, naglasili su iz Partnerstva za zdravlje.