Tokom zimskog perioda divljač teško dolazi do hrane i zato je bitno da se prihrane. Lovci to nazivaju zimskom prihranom divljači, što je zakonska obaveza, ali više etička. 

Svjesni da je zimsko prehranjivanje veoma bitno za održavanje organizma u što boljoj kondiciji, pogotovo ženki kada se pripremaju da izvode podmladak, lovci Lovačkog udruženja Igman Ilidža redovno iznose hranu u svoja lovišta. 

“Prije nekoliko dana smo u naša lovišta iznijeli određenu količinu soli, kukuruz i još nekog povrća što je jedna od naših redovnih i čestih akcija. U ljetnom periodu trudimo se da obezbijedimo dovoljne količine vode po našim lovištima, tako što pravimo pojila za divljač. Tokom čitave godine nosimo i prihranu za divljač, što pojačamo u zimskom periodu”, kažu nam lovac Edin Đelilović i glavni lovovođa Fadil Sarajkić.

So se može postavljati u izdubljenom panju, šupljem panju, ali i izrađenim sandučićima ukopanim u zemlju. Najčešće se daje kamena so, ali može i kuhinjska.