Ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj Nedim Makarević i predsjednik Udruženja za razvoj saradnje domovine i dijaspore Admir Lisica susreli su se u Brezi s novoizabranim općinskim načelnikom Vedadom Jusićem.

Razgovarali su o temama koje se odnose na provođenje ekonomske diplomatije u Bosni i Herecegovini, njenu efikasnost i mogućnosti za unaprjeđenje.

-U obavljanju svoje diplomatske misije akcent posebno stavljam na ekonomski aspekt, jer je ekonomska diplomatija najvažnija stvar kojom se trebaju baviti bosanskohercegovačke ambasade. Postoji mnogo oblasti u kojima se mogu uspostaviti prijateljstvo i partnerski odnosi između Breze i Kraljevine Norveške. Njihovo uspostavljanje bi stvorilo okvire za konkretne saradnje u brojnim oblastima- rekao je ambasador Makarević.

 Općinski načelnik Jusić izrazio je zadovoljstvo zbog posjete bh. diplomate  Makarevića koji je u svojoj  karijeri radio kao ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu i Afganistanu.

-Zahvalan sam Admiru Lisici koji je inicirao ovaj sastanak. Mojim izborom za načelnika građani očekuju korjenite promjene, a pogotovo uspostavljanje neposrednije komunikacije. Općina Breza će, u skladu sa planovima, raditi na podizanju nivoa međuopćinske i međunarodne saradnje- poručio je Jusić.

Govoreći o dugoročnim vizijama razvoja općine Breza, ,najmlađi načelnik u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vedad Jusić Jusić je naglasio kako je općini Breza potrebna snažna institucionalna veza s dijasporom. U cilju povezivanja dijaspore i lokalne samouprave, kako je naveo novoizabrani načelnik, Općina Breza će otvoriti Ured za dijasporu čiji će zadaci, između ostalih, biti uspostavljanje ekonomske, kulturne, sportske i drugih vidova saradnje.