Drvo za badnjak koje porodice unose u dom je najčešće mlad cer koji se ritualno siječe u rano jutro Badnjeg dana. Sve u vezi sa njim – sječenje, priprema, unošenje i slaganje – izvodi se kroz veći broj složenih obreda, koji se razlikuju u zavisnosti područja do područja.

Prema badnjaku se pravoslavni vjernici jodnose kao prema božanstvu – prinose mu žrtve u vidu žita, vina i meda i pozdravljaju ga. Badnjak se ritualima ne vezuje samo za Badnji dan, već on ponegdje gori i na dan Božića, kada položajnik udara po njemu žaračem ili granom, prizivajući tako sreću i napredak porodice – da budu jednaki kao varnice.

PALJENJE BADNJAKA OBAVLJA SE U ZNAK SjEĆANJA NA VATRU KOJU SU VITLEJEMSKI PASTIRI NALOŽILI U PEĆINI U KOJOJ SE RODIO ISUS HRIST NE BI LI NA TAJ NAČIN ZAGRiJALI NOVOROĐENČE I NJEGOVU MAJKU.

Filolozi, istoričari religije objašnjavaju da je ovaj običaj naslijeđe stare slovenske vjere, prenijete u hrišćansku eru Srba. Badnjak, po tom tumačenju, predstavlja božanstvo koje umire spaljivanjem, a potom vaskrsava, a kojem se molimo i pružamo žrtvu da bismo zauzvrat dobili plodna polja, zdravlje i sreću. Vatra  simbolizuje svjetlost Sunca, koje pruža život i trebalo bi da bude blagonaklono prema vjernicima i u narednoj godini.

Običaj loženja badnjaka se odvija na javnim mjestima odnedavno iako mnogi vjeruju da je riječ o staroj tradiciji, a rođen je među vojnicima koji su ih ložili u kasarnama. Štaviše, u Kraljevini Jugoslaviji je ta tradicija standardizovana kao vojna ceremonija s badnjakom, a to je sve trajalo do izbijanja Drugog svetskog rata.

DRVEĆE IZ RODA HRASTOVA, KOJE SE NAJČEŠĆE BIRA ZA BADNJAK, U STAROSLOVENSKOJ RELIGIJI JE BILO JEDNO OD NAJOBOŽAVANIJIH, POVEZANO S PERUNOM, BOGOM MUNJE I GROMA.

Poslednjih decenija, badnjak ima značajnu ulogu u obilježavanju Božića i Badnjeg dana kada je riječ o proslavljanju u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i lokalnih zajednica. Na Badnji dan, vjernici svečano sijeku i nose badnjak do hrama, u čijoj se porti on slaže, što je praćeno blagosiljanjem sveštenika. Na kraju ove svečanosti, vjernici okupljeni oko vatre posmatraju vatru badnjaka…

LikeStory i Asocijacija PravoDobro svim pravoslavcima žele sretno Badnje veče.