Ranč Medića je već nadaleko poznat. Pripreme za štraparijadu su počele

Mladi preduzetnik iz Salzburg-a Jasmin Smajić koji vodi porijeklo iz Bugojna odlučio je posjetiti ranč Adnana i Esada Medića u Sanici koji je koncem prošle godine dobio nova grla .Radi se o investiticiji koja za cilj ima samo jedno da se konji ponovo vrate na Grmeč i da naseljeno mjesto Sanica dobije najveću štraparijadu regiona za koju su već počele pripreme.

TV ekipa je rado dočekana.