I ove godine podijeljeni novogodišnji paketići učesnicima kreativno-tehničkih radionica

Udruga „Libertas“ je tijekom studenog i prosinca 2020. godine realizirala projekt II. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA I ODRŽAVANJE KREATIVNO-TEHNIČKIH RADIONICA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U UČENJU I RAZVOJU OSNOVNOŠKOLSKE DOBI U 2020. GODINI, u skladu s epidemiološkim mjerama, preporukama i naredbama u KS i FBiH.

U okviru ovog projekta, u skladu s epidemiološkim naredbama, preporukama i mjerama u KS i FBiH, realizirane su kreativno-tehničke radionice za učenike s teškoćama u učenju i razvoju osnovnoškolske dobi, odnosno natjecanje mladih tehničara u područjima tehničke kulture. Forma, oblik i opseg projekta ove godine su bili prilagođeni epidemiološkoj situaciji u BiH kroz sljedeće organizacijske forme rada: pojedinačni rad/individualna aktivnost, rad u maloj grupi i online model rada. U radionicama su učesnici izrađivali kućice za ptice, geometrijska tijela, kreativne igračke itd., uz pomoć stručnjaka (mentora) koji su ih educirali i potencirali njihove aktivnosti.

Realizacija aktivnosti u okviru ovoga projekta obuhvaćala je suradnju i razmjenu iskustava s članovima Udruženja za podršku ideja „Skakavac“.
Po završetku radionica, u skladu s epidemiološkim mjerama, naredbama i preporukama u KS i FBiH, u Sarajevu su upriličene izložbe na kojima su izloženi radovi učesnika projekta nastali tijekom trajanja radionica: 9. prosinca/decembra 2020. godine izložba u okviru TV i online programa Festivala „Kao nekad pred Božić 2020“ u dvorani „Dom mladih“, 23. prosinca/decembra 2020. godine izložba u hotelu „Delminium“ i 28. prosinca/decembra 2020. godine izložba u klubu „SSH“.
Udruga „Libertas“ je učesnicima projekta uručila prigodne nagrade – novogodišnje paketiće.