Predavači su svojom kvalitetnom, zanimljivom i afirmativnom prezentacijom te postavljanjem različitih vrsta pitanja poticali sudionike na kvalitetne odgovore. Učesnici radionice su pratili izlaganja i prezentacije predavača i aktivno sudjelovali u istima. Usvojili su osnovna znanja o tehnici, značaju tehnike u svakodnevnom životu, razvoju tehnike, informatike, zanimanjima i profesionalnoj orijentaciji. Pres udruge prenosimo u cjelosti.

Udruga „Facultas za prosperitet mladih“ je u dvorani hotela „Maxi“ u Sarajevu upriličila stručno-znanstvenu radionicu „TEHNIČKA KULTURA U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA“, u skladu s epidemiološkim preporukama i naredbama u KS i FBiH. Programski sadržaj i format projekta bili su prilagođeni epidemiološkim mjerama.

Ivana Krstanović, koordinatorica projekta, je istaknula da su glavni ciljevi održavanja radionice promocija i poticanje razvoja tehničke kulture te povećanje interesa građana, posebno mladih, za uključivanje u aktivnosti na području tehničke kulture.
Prof. dr. Hazim Bašić je u uvodnom izlaganju na radionici naglasio da promocija tehnike i tehničke kulture, kao i edukacija iz ovih oblasti, ne treba biti ograničena samo na inženjere i tehničare, odnosno samo na strukovne škole. „Na nižim nivoima obrazovanja tehnička kultura je, između ostalog, sredstvo za razvoj kreativnosti i praktičnih znanja učenika.

Pored toga, suvremeni način života podrazumijeva poznavanje i korištenje raznovrsnih sofisticiranih uređaja, informacionih tehnologija, tehničkih uređaja, aparata, telekomunikacionih sredstava i dr., tako da je praćenje razvoja tehnike istovremeno i neka vrsta modernog imperativa. Uz sve navedeno, promocija i razvoj tehnike i tehničke kulture doprinosi i razvoju poduzetničkih kompetencija kod mladih ljudi, koji se u sadašnjem kontekstu privrednog razvoja Bosne i Hercegovine nalaze u poziciji da sami moraju otvarati vlastite biznise i na taj način se uključivati u tržište rada“, kazao je prof. dr. Hazim Bašić.
Diplomirani pedagog i nastavnik Vedad Krajina govorio je o predmetu Tehnička kultura u osnovnim školama u BiH te naglasio sljedeće: „Novije vrijeme iziskuje potrebu za ovim predmetom, jer se modernizira kompletan način života. U kombinaciji s internetom daje sjajne rezultate. Lijepo je opskrbljen literaturom, a ono što je najvažnije je praktični dio. Učenici imaju priliku da na kvalitetan način usvoje nova znanja koje pruža ovaj predmet.“ Krajina je govorio i o tehničkoj kulturi u srednjoj tehničkoj školi, smatrajući da učenici iz nje ponesu veliko znanje, u nekim slučajevima veće nego na fakultetu, upravo iz razloga dobre i kvalitetne prakse.

O praktičnom dijelu nastave, izvannastavnim aktivnostima, razvijanju opće kulture te o tehnici, tehnologiji i informatici, kao važnim segmentima života čovjeka u suvremenom dobu, govorio je mašinski tehničar i aktivist civilnog društva Emir Arnautović. „Ako učenici u petom razredu osnovne škole zavole ovaj predmet, velika je vjerojatnost da će voljeti tehnički odgoj do kraja školovanja“, smatra Arnautović.

U sklopu svog predavanja „Digitalna etika“, mr. sc. Alen Kristić je na tragu knjige Y. N. Hararija „21 lekcija za 21. stoljeće“ učesnice i učesnike radionice upoznao sa središnjim izazovima sveobuhvatne digitalizacije ljudskog života, koja se ogleda i u dalekosežnom spajanju IT tehnologija i biotehnologija.

„Riječ je o izazovima i mijenama od kojih neće biti zaštićeno ne samo nijedno područje ljudskog života – politika, ekonomija, obrazovanje, tržište rada… – nego i čovjekovo shvaćanje samoga sebe i svoje vrste, što će se odraziti na čovjekovo shvaćanje kategorija kao što su sloboda, volja, nacija, smisao, civilizacija, Bog… I upravo zbog toga nikad nije bilo hitno kao danas da čovjek paralelno s tehnološkim napretkom načini krajnje velik skok u području razvoja svoje etičke svijesti i shvaćanja svog vlastitog bića ukoliko želi opstati“, kazao je Kristić. 

Predavači su svojom kvalitetnom, zanimljivom i afirmativnom prezentacijom te postavljanjem različitih vrsta pitanja poticali sudionike na kvalitetne odgovore. Mladi bachelor inženjeri elektrotehnike govorili su o IT industriji u BiH, koja ima potencijal, ne samo na lokalnom ili regionalnom nivou, već i na globalnom tržištu.

Učesnici radionice su pratili izlaganja i prezentacije predavača i aktivno sudjelovali u istima. Usvojili su osnovna znanja o tehnici, značaju tehnike u svakodnevnom životu, razvoju tehnike, informatike, zanimanjima i profesionalnoj orijentaciji.