Nacionalni spomenik “Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu”, tajna čuvana više od 50 godina, bit će od danas predstavljen na Facebook, Instagram i viber mrežama Narodnog univerziteta Konjic i Facebook stranici Zavičajnog muzeja, kroz crtež akademskog grafičara Dine Džumhura.
Planina Zlatar koja se nalazi u blizini Konjica, desetinama godina je čuvala najveću državnu vojnu tajnu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Po službenoj dužnosti, samo četiri komandanta su znala za postojanje bunkera, pored radnika koji su birani pažljivo i koji su morali potpisati Ugovor o šutnji. Gledajući s vana, vidite samo tri obične kuće okružene prirodom. Međutim, te tri kuće su više od 50 godina skrivale tajnu o najvećem vojnom objektu, trećem po značaju u bivšoj SFRJ.