Porodica je jedino mjesto gdje se dijete osjeća potpuno zaštićeno

Pokloniti djetetu ljubav, zagrljaj, toplinu, osmijeh, ispričati priču za laku noć, biti tu kada se probudi iz noćnog košmara, kada se vrati iz škole ili šetnje ili kada jednostavno samo treba nekoga da ga sasluša ne košta ništa. Zahtijeva samo malo vremena i mnogo želje da djetetu
uljepšamo život. Istu priču pričaju svi koji su se upisali na listu hranitelja, koji su poželjeli vratiti vjeru u ljude, u život, u porodicu mališanima smještenim u neku od ustanovu za brigu o djeci bez roditeljskog staranja. U KS-u, ali i širom BiH hraniteljstvo još uvijek nije razvijeno kao jedan od oblika zbrinjavanja djece, još uvijek su liste mališana koje čekaju na svoju porodicu, svoj prostor u ormaru, porodični ručak ili izlet preduge.

Tople ruke

Međutim, ima i onih koji su svoj cijeli život posvetili brizi o djeci, a među njima je Vida Matuh. Skromna, nježna, krhka majka koja je othranila desetine djece bez roditeljskog staranja.
– Nikada nismo bili materijalno bogati, živjeli smo prosječnim životom, ali smo u srcu i duši uvijek osjećali ogromno bogatstvo, priča Vida koja je rođena na selu i koja potiče iz skromne porodice. Suprug i ona su živjeli u skromnom stanu i imali dvije platice, ali su imali ogromna
srca koja su uvijek kucala za punu kuću djece. Vida napominje da u ustanovama djeci ne nedostaje ništa materijalno, ali im nedostaju tople ruke koje će ih počešljati, svezati pletenicu, samo njima posvetiti rođendanskuzabavu, pripremiti druženje sa drugarima iz razreda.
Nedostaje im milovanje, pričanje o simpatijama, školskim problemima, nedostaje im vlastiti jastuk i planiranje dana, kako se samo u porodici može doživjeti.

Kroz Vidin dom je od 1987. prošlo više od 20-ero djece. Kada je Vida rodila svoga sina i otišla na porodiljski dopust u svoj dom je primila dvojicu dječaka iz unutrašnjosti BiH koja su pohađala obližnji Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju. Specijalizirano hraniteljstvo je ispunjavalo ovu blagu, milu, nježnu ženu jer je bilo prilika da svojoj biološkoj djeci ponudi odrastanje i sazrijevanje uz drugu djecu, mališanima iz unutrašnjosti boravak u porodičnoj atmosferi, a sebi i suprugu kuću punu smijeha. Nerijetko su svi zajedno odlazili na izlete, na selo i uživali u malim stvarima i iskrenim osjećanjima.

– Ta djeca su završila škole, zaposlili se i danas su uspješni i ispunjeni ljudi. Pored specijaliziranog, uključena sam i u drugi oblik hraniteljstva, a to je zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja. Sada su kod mene dvije curice. Trudim se da djeca zadrže vezu sa
biološkom porodicom. Nekada djeca potječu iz jednoroditeljskih porodica, nekada su roditelji teško bolesni, ali nije naše da sudimo bilo kome zbog bilo čega. Jedno dijete mi je usvojeno, neka su vraćena u biološke porodice, ali sa svima sam ostala u kontaktu. Kod mene se praznici slave od novembra do februara i uvijek je veselo, priča Vida, koja naglašava da su vrata njenog doma ostala otvorena za sve mališane koji su kod nje odrasli i da je veza koju je zadržala sa svakim djetetom posebno raduje.

Hraniteljstvom, kao najprikladnijim rješenjem, djeci se obezbjeđuje odrastanje u porodičnom okruženju u situacijama kada ona nisu u mogućnosti odrastati u vlastitoj porodici. Hope and Homes for Children u BiH u saradnji sa službama socijalne zaštite FBiH nastoji omogućiti da djeca odrastaju u hraniteljskim porodicama umjesto u institucijama. Hope and Homes for Children u BiH kroz program podrške hraniteljstvu ima za cilj da pomogne vladinim institucijama da zajednički poboljšaju kvalitet i kvantitet hraniteljskog smještaja.

Novčana naknada

HHC pruža podršku hraniteljstvu kroz učešće u realizaciji Zakona o hraniteljstvu koji je usvojen u februaru 2017. godine, obezbjeđivanje treninga za profesionalce iz centara/službi za socijalnu zaštitu o postupcima procjenjivanja, treniranja, monitoringa i podrške novim hraniteljima, razvijanje procedura, formulara i sredstava koji doprinose razvoju profesionalnog i efektivnog sistema angažovanja, odabira i monitoringa hraniteljskog smještaja, finansiranje i koordiniranje medijske kampanje o hraniteljstvu, savjetodavni rad sa hraniteljskim porodicama i djecom, edukativni rad sa djecom, psihološku podršku, rad sa porodicom u rješavanju individualnih problema, preporuku ostalim organizacijama/institucijama, materijalnu podršku.

– Hranitelj može postati svaka osoba koja zajedno sa članovima svoje porodice izrazi želju da preuzme brigu o djetetu, koja ima kompetencije da zaštiti, čuva, njeguje i odgaja dijete, da mu pruži sigurnost, porodični kontinuitet, kulturni identitet i koja ispunjava Zakonom propisane uslove, a koji se odnose na stambene, zdravstvene, obrazovne, materijalne i druge uslove. Također, hranitelj treba ispunjavati uslove koji se odnose na godine, prebivalište, državljanstvo te mjesečne prihode. Osoba zainteresovana za hraniteljstvo ima i obavezu proći edukaciju za hranitelja, rekli su nam u KJU Centar za socijalni rad KS-a.

Od početka 2020. do novembra u KS-u u hraniteljske porodice smješteno je 30 mališana i tri odrasla lica sa teškoćama u razvoju. U srodničke hraniteljske porodice smješteno je 13 djece i jedno odraslo lice sa teškoćama u razvoju, a u nesrodničke porodice 17 djece i dvije odrasle osobe sa teškoćama u razvoju.

U KS-u 65 djece trenutno čeka na svoj dom, porodicu, mjesto za porodičnom trpezom, svoju kutiju sa igračkama. Zakon o hraniteljstvu u FBiH propisuje pravo na naknadu za izdržavanje hranjenika i naknadu hranitelju. Visina naknada je različita, ovisno od toga da li se na smještaju u hraniteljskoj porodici nalazi dijete kod koga nije evidentan zastoj u razvoju ili dijete kod kod koga je evidentan zastoj u razvoju. Mjesečna naknada za izdržavanje djeteta kod koga nisu evidentirani zastoji u razvoju u KS-u iznosi 304 KM, dok mjesečna naknada hranitelju po jednom hranjeniku iznosi 172 KM što ukupno iznosi 476 KM.

Ukoliko se radi o djetetu kod koga su evidentni zastoji u razvoju mjesečna naknada za njegovo izdržavanje u KS-u iznosi 444,50 KM dok je mjesečna naknada hranitelju po jednom hranjeniku 266,70 KM što ukupno iznosi 711,20 KM