GoGreen je prva mobilna aplikacija u Bosni i Hercegovini koja locira zelena ostrva, povezuje građane s institucijama vlasti, educira mlade i skenira otpad.
Dostupna je u 14 općina i gradova, a osmislio ju je tim mladih ljudi na prošlogodišnjem hackathonu održanom u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Emina Zolota, Elida Arnaut, Nadir Karaman i Benjamin Šišić, tadašnji srednjoškolci, a danas studenti elektrotehničkih nauka, svojom idejom o aplikaciji osvojili su prvo mjesto i tehničku podršku za razvoj. Nakon godinu dana rada i konsultacija sa developerskim timom koji je predvodila Jasminka Hasić Telalović, GoGreen aplikacija počela se koristiti u partnerskim općinama i gradovima ReLOaD projekta.
Aplikacija povezuje građane s institucijama vlasti kroz direktan kontakt i prijavu nepropisno odlaganog otpada, te omogućava lakše razvrstavanje otpada i pronalazak kontejnera za selektivno odlaganje.