Obnovljeni su tuneli, mostovi, izgrađeni potporni zidovi, popravljen kolovoz, a saobraćaj nije prekidan. Vrijednost radova koje su iz kredita Svetske banke finansirali “Putevi Srbije” je gotovo 2,6 milijardi dinara.

“Mi idemo često ovuda zbog posla i sada je stvarno predivno. Dosta je bezbjednije u odnosu na predhodni period kada je bilo dosta udarnih rupa, pa odrona na kritičnom dijelu puta uz Surduk, tako da je sada fenomenalno”, kažu anketirani građani.

Godinama urušavan put, kojim u jeku sezone dnevno prođe i više od 10.000 vozila, sada je moderna saobraćajnica sa dvije ili tri trake, koja će ovaj dio jugozapadne Srbije uskoro spojiti sa Koridorom 11.

Leko Korićanac, generalni direktor “Puteva Užice”, poručuje da je sanacija kosina izvršena na 50.000 kvadrata i zaštitnom mrežom i prskanim betonom.

“Pored toga, uradili smo sanaciju klizišta koje je aktivno od vremena izgradnje ovog puta, tako što smo uradili šipove u dužini od 400 metara, prečnika 1,5 metar sa nadgornjom gredom”, kaže Korićanac.

Na dionici puta između Ovčar Banje i Užica rekonstruisano je 14 mostova i tunel. Izgrađeno je i uređeno više potpornih zidova, kosina i usijeka, zamijenjen asfalt i ojačan kolovoz. I kraća, izuzetno zahtjevna dionica od Užica do Sušice, sada je potpuno obnovljena.

“Urađena je rekonstrukcija sedam mostova od kojih su najveći izazov predstavljali mostovi Sušica i Krivaja iz razloga što su stubovi tih mostova po 40 metara. Radili smo visećim skelama ne bi li što prije završili jer su najveći zastoji bili baš na tim mostovima”, kaže Slobodan Božović, tehnički direktor preduzeća “Putevi Užice”.

Parcijalna sanacija mostova, tunela, kosina i usijeka otežavala je saobraćaj ali i radove na ovoj, izuzetno frekventnoj dionici puta između Čačka i Zlatibora.

Na raskršću puteva ka Užicu, Zlatiboru i Višegradu, na petlji u Sušici, ovom sanacijom i revitalizacijom puta urađena je rasvjeta, sistem za prečišćavanje otpadnih voda sa kolovoza, srušen stari i na njegovom mjestu urađen potpuno novi, 60 centimetara viši i nešto širi nadvožnjak od predhodnog.