Mlada Emina Mušija odbranom master teze na Universität Salzburg budi nadu da stasava generacija svjesna značaja političkih nauka. Njen najveći oslonac do sada su bili roditelji istrajava u borbi da ostane u BiH. Vani će ići ali da doktorira

LikeStory: Šta za Vas znači master u Austriji? 

Mušija: Međunarodni master studij u Salzburgu je bio iskustvo koje mi je promijenilo život, način razmišljanja i otvorilo mnoga vrata na karijernom planu. Pored toga, napredovala sam u obrazovnom smislu i povezala se sa vršnjacima iz brojnih država, što je naravno rezultiralo stvaranjem veće mreže kontakata i prijateljstava. Moja topla preporuka mladima je da iskoriste svaku priliku za usavršavanje van granica svoje matične države, ali i povratak nazad u istu gdje se taj napredak može primijeniti u mijenjanju društva i sistema.

LikeStory: Najveća podrška u školovanju su Vam bili roditelji, jel bilo teškoškolovati djecu u BiH. Nekad se stekne dojam da svi studiraju?

Mušija: Visoko obrazovanje zahtjeva mnogo financijskog i emotivnog ulaganja, a nerijetko uključuje i narušeno mentalno zdravlje uslijed velikog izlaganja stresu. Moji roditelji su se odrekli brojnih beneficija kako bih ja pratila svoje snove, na čemu sam im beskrajno zahvalna i definitivno danas ne bih bila tu gdje jesam da nije bilo njihove bezuslovne podrške. Kao i u svakom životnom periodu i period studiranja je imao nekoliko loših momenata ali kada se dođe do zacrtanog cilja, bio to položen ispit, diploma, upis na naredni ciklus studija, sve te loše situacije postaju pozitivne lekcije za budućnost i posmatraju se kao uspješno pređene prepreke. Znate kako kažu, per aspera ad astra.

LikeStory: Opredjelili ste se za političke nauke, sa jedne strane to može donijeti dobro plačen posao i privilegije, s s druge nosi neizvjesnost jer se do posla obično ne dolazi znanjem i sposobnostima. Da li si preispitivala svoju odluku?

Mušija: Političke nauke se u drugim državama svijeta cijene kao perspektivno zanimanje sa velikom mogućnosti za napredovanje. Nažalost, u našoj državi posao za koji se politolozi školuju pretežno pripadne onima koji nisu formalno kompetentni za tu struku i dodijeljuju se na osnovu drugih kvalifikacija, što je svakako demotivirajuće. Međutim, iskreno vjerujem da se upornost i marljiv rad isplate, jedina potencijalna prepreka je što je neophodno naoružati se visokom dozom strpljenja a u međuvremenu raditi na ličnom i profesionalnom razvoju.

LikeStory: Ranije ste izjavljivali da želite ostati u BiH, ali niste isključili ni mogućnost odlaska iz BiH, gdje ste sada i kako razmišljate?

Mušija: Da, moja želja je ostati u Bosni i Hercegovini i dati svoj doprinos ovdje. Postoji ideja za odlaskom vani na doktorske studije, ali za sada sam tu. Trenutno radim u Asocijaciji za upravljanje rizicima na međunarodnim i domaćim projektima i iznimno sam zahvalna što mi je menadžment Asocijacije još kao studentici dao povjerenje i mogućnost da pokažem svoje kvalitete i da napredujem. U Asocijaciji sam dobila priliku da radim ono što volim i kombiniram to sa formalnim obrazovanjem, u timu kojeg pretežno čine mladi i uspješni ljudi uz mentorstvo eksperata i stručnjaka iz prakse.

LikeStory: Približite nam rad Asocijacije za upravljanje rizicima na međunarodnim i domaćim projektima!?

Mušija: Asocijacija za upravljanje rizicima je strukovna nevladina organizacija koja okuplja stručnjake iz oblasti sigurnosti, prava, zdravstva, tehničkih i društvenih nauka. Trenutno radimo na dva međunarodna projekta iz oblasti civilne zaštite i upravljanja vodama, na jednom projektu sam na poziciji administrativne menadžerice a na drugom sam članica projektnog tima. Osim provođenja projekta, Asocijacija radi kroz akreditirani Centar za edukaciju i treninge i ima uspostavljenu saradnju sa brojnim državnim institucijama i fakultetima. 

LikeStory: Šta mladi poput Vas mogu uraditi da bi u svojoj državi imali budućnost?

Mladih u Bosni i Hercegovini, prema podacima državnog Ministarstva civilnih poslova, ima 777 000 što je ogroman broj. Nažalost, mnogi nisu svjesni njihove kvantitative (i kvalitativne) moći i da mogu promijeniti cijeli sistem iz temelja, ukoliko se umreže sa istim ciljem. Dok se taj komplikovani proces ne ostvari, mladi mogu inidividualno raditi na vlastitom obazovanju, formalnom i neformalnom, na karijernom usavršavanju, volontiranju ili pak osnaživanju kapaciteta lokalnih zajednica. Ova država ima toliko potencijala za razvoj koji nažalost nije iskorišten. Svakako, isti bi se mogao iskoristiti kada bi mladi i kompetentni bili na pozicijama donositelja odluka. Nakon posljednjih izbora u BiH, posebice u Kantonu Sarajevo, javila se nada da su se mladi počeli buditi i iskreno se nadam da je ovo samo početak jedne značajne revolucije.