JEDNA ZA LAKU NOĆ – RAZMISLIMO

Novčić je dovoljan onome ko ne teži prejedanju

Kažu da je Diogen hodao atenskim ulicama odjeven uk krpei da je spavao pod trijemovima.P Pripovijedajuda je jednoga jutra, dok je Diogenj jošbio snen pod trijemom kuće gdje je proveo noć,O Onudaprošao jedan imućan veleposjednik.D

Dobrojutro’, rekao je konjanik.

‘Dobro jutro’, odgovorio je Diogen.

Imao sam dobaru sedmicu pa sam ti donio ovu vreću, s
novčićima.”

Diogen ga je šutke gledao, a da se nije ni pomaknuo.

Uzmi ih. Nije to zamka. Moji su i dajem ih tebi jer su ti potrebniji nego nmeni.

Imaš ih još?” upitao je Diogen.

‘Naravno da imam’, odgovorio je bogataš, ‘mnogo
više.’

‘I ne bi želio imati još više nego što imaš?”

‘Bih, naravno da bih želio.’

Onda zadrži novčiće jer su potrebniji tebi nego
meni.’

Neki kažžu da je razgovor dalje tekao ovako: ‘Ali i
ti moraš jesti, a za to trebaš novac.’

Već imam novčič’-: pokazao gaje – ‘i bit će mi
dosta za zdjelicu psenice ujutro i možda za nekoliko
naranči”.’

Slažem se. Ali morat ćeš jesti i sutra i idućeg dana.
Odakle ti novac za sutra?

Ako mi ti jamčiš, bez imalo straha da ćeš pogrije-
šiti, da ću živjeti do sutra, onda možda uzmem tvoj
novac…”