Na Međunarodnom aerodromu Sarajevu danas je predstavljen projekt DANOVA čiji je glavni cilj poboljšati pristupačnost aerodroma, pomorskih luka, te autobusnih i željezničkih stanica za slijepe i slabovidne putnike.
DANOVA (inovativne usluge prevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji) je transnacionalni projekt saradnje sufinansiran od Dunavskog transnacionalnog programa Interreg i jedan je od ciljeva programa Evropske teritorijalne saradnje koji je finansiran od Evropske unije.
U Evropi ima više od 30 miliona slijepih i slabovidnih osoba koje nisu u mogućnosti putovati samostalno, jer više od 96 posto prevoznog sistema u Evropi, posebno u Dunavskoj regiji, još nije u potpunosti pristupačno osobama sa oštećenjima vida. U BiH je, po nekim procjenama, oko 5.000 slijepih i slabovidnih osoba.