Odbor Nagrade za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava „Krunoslav Sukić“ ove godine će posebno mirovno priznanje uručiti Ajni Jusić, predsjednici Udruženja Zaboravljena djeca rata.
Nagrada će biti dodijeljena sutra u Osijeku, što zainteresirani mogu pratiti online od osamnaest sati putem ZOOM aplikacije na linku: VIDEO
Predviđeno je i obraćanje Ajne Jusić, a nakon toga prikazivanje predstave „U ime oca“.
Odbor Nagrade navodi da je Ajna Jusić model mladima jer modelira moć nenasilnog tipa liderstva.
Priznanje „Krunoslav Sukić“ dodjeljuje se za poruku koja se životom, djelovanjem i riječju iskazuje i ostvaruje – da su solidarnost, empatija, humanost i hrabrost za djelovanje i za dijalog djelotvorni, ljekoviti i kreativni, da čine razliku danas koja je temelj za budućnost.
Krunoslav Sukić je 1991. godine s nekolicinom intelektualaca okupljenih oko pitanja mogu li ikako pridonijeti prekidu rata, uspostavljanju mirovnog (političkog) rješenja sukoba te građenju trajnog mira i demokracije, sudjelovao u stvaranju ideje i osnivanju Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek.