Plavi telefon je od 1. oktobra do 18 novembra imao otvoren konkurs za prijem novih volontera. U tom periodu prijavila su se ukupno 24 volontera koja su bila zainteresirana da postanu dio tima Plavog telefona. 

“Od ukupnog broja prijavljenih, njih 17 je zadovoljilo naše kriterijume i oni će imati priliku da prođu edukaciju za rad na savjetodavnoj liniji.  Edukacija počinje u decembru i trajaće 3 mjeseca. S obzirom na to da se broj poziva povećava iz godine u godinu tako je i potreba za volonterima sve veća. Trenutno je na liniji aktivnih 15 volontera/savjetnika. Prijem novih volontera i obuku radimo 2 puta godišnje, na proljeće i u zimu ali sve one koji su zainteresovani ili nam pošalju svoju prijavu van konkursa obavjestimo o narednoj obuci”, kazala je za LikeStory.info Maja Kovačević, koordinatorica rada Plavog telefona, savjetodavne linije za djecu. 

Plavi telefon je u toku novembra zaprimio oko 600 poziva, od čega je 10 posto poziva savjetodavnog i informativnog karaktera. Najčešći problemi zbog kojih djeca i odrasli zovu Plavi telefon jesu nasilje i zlostavljanje, vršnjački i partnerski odnosi, strah, ansksioznost i depresija.

“Od 1. decembra pokrenuli smo i dodatnu uslugu, anonimno chat savjetovanja. Na ovaj način djeca i mladi imaju mogućnost da nam se obrate putem našeg sajta www.plavitelefon.ba i dopisuju se sa obučenim savjetnicima o problemima koje imaju. Djeca i mladi ne moraju otkrivati svoje lične podatke kao što su ime i prezime ili mjesto gdje žive. Chat savjetovanje je dostupni svaki radni dan od 09 do 17 časova. Ovaj vid usluge smo pokrenuli nakon uvida da je tokom restriktivnih mjera povodom pandemije virusa Korona došla do pada poziva od strane djece a povećanja broj javljanja putem e-mail-a i chat-a. Ovakva situacija nije bila samo kod nas  već i na svim savjetodavnim linijama za djecu i mlade u svijetu. Pored toga, na ovaj način smo željeli da djeca dobiju još jedan kanal komunikacije putem kojeg mogu da potraže pomoć i podršku a s obzirom na to djeca i mladi dopisavanje koriste kao dominantan način komunikacije odlučili smo pokrenuti chat savjetovanje”, dodala je Kovačević.

Isto tako, kreirali su i informativnu kampanju ,,Uz podršku, problemi su manje“ putem koje žele građanima BiH da ukažu na postojanje njihovih usluga, ali i na to da je važno tražiti podršku kada imamo neki problem.

Ovo je link video uratka koji su kreirali u okviru kampanje, a koji se nalazi na njihovim društvenim mrežama:  https://fb.watch/2d-EIW1lOc/.