Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) provode projekt “Program za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH”, a godinu dana nakon projekta osigurano je 16,23 miliona eura kredita EBRD-a malim i srednjim preduzećima.
Također, učesnici projekta mogu očekivati ​​više od dva miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije.
EBRD tim projektom osigurava ukupno 26 miliona eura lokalnim malim i srednjim preduzećima. Preduzeća koja se prijavljuju za kredite, također, mogu iskoristiti tehničku pomoć u pripremi projekata, kao i poticaj od 15 posto, a koje finansira Evropska unija.