Jedna za laku noć – razmislimo

Čovjek se može ubijediti u svašta, ali bolje je razmišljati svojom glavom

Bio jednom jedan čovjek, hipohondar kad je posrijedi
bilo njegovo zdravlje, a iznad svega se bojao dana kad
će doći smrt.

Jednoga dana, medu tolikim ludim idejama, padne
mu na pamet daje možda već mrtav. Paje upitao svo-
ju ženu: “Reci mi, ženo, da nisam ja mrtav?”
Zena se smijala i rekla mu da dotakne ruke i no-
ge “Vidis? Tople su. Dobro, to znači da si živ. Da si
mrtav, ruke i noge bile bi ti ledene.”

Covjeku se odgovor učini razumnim pa se smiri.
Nakon nekoliko tjedana, jednoga snježnog dana,
čovjek je otišao u šumu sjeći drva. Kad je došao u
šumu, skinuo je rukavice i počeo sjekirom sjeći sta-
bla.

Bez razmišljanja prijeđe rukom po čelu i primijeti
da je hladno. Prisjeti se što je rekla njegova žena, ski-
ne cipele i čarape i užasnuto ustvrdi da su mu i noge
ledene. U tom trenutku nije uopće sumnjao: “shvatio” je
da je mrtav.

“Nije dobro da mrtvac hoda uokolo i siječe stabla”,
rekao je sam sebi. Ostavio je sjekiru kraj mule i legao
na ledenu zemlju, ruku prekriženih na prsima i za-
tvorenih očiju.

Nakon što je neko vrijeme ležao na zemlji, naprt-
njačama sa živežnim namirnicama približi se čopor
pasa. Kad su vidjeli da ih ništa ne sprečava, pojedoše
sve jestivo u njima. Covjek je pomislio: Imaju srecu
što sam mrtav. Inače ih ih najurio.
Čopor ie nastavio njuškati i otkrio mulu zavezanu za stablo, lak plijen za oštre pseće zube. Mula je cvi-ljela i ritala se, ali čovjek je samo razmišljao kako bi je rado branio da nije mrtav.

Za nekoliko minuta osladili su se mulom i još je
samo nekoliko pasa glodalo kosti.
Nezasitan čopor nastavio je lutati tim krajemn.
Nedugo nakon toga jedan je pas osjetio ljudski
miris. Pogledao je uokolo i ugledao nepokretnog
drvosječu na tlu. Polako se približio, veoma polako,
jer je smatrao da su ljudi vrlo opasni i nepouzdani.
Za nekoliko trenutaka svi su psi okružili čovjeka
svojim slinavim zubima.

Sad ce me pojesti, pomislio je čovjek. Da nisam
mrtav, bila bi to druga priča.
Psi su se približili…
. .i vidjevši da je nepokretan, pojeli ga.