Čestitka Crvenog križa FBiH volonterima: Velike zasluge za rad tokom pandemije

Svakog 5. decembra obilježava se Svjetski dan volontera, a ovogodišnji moto “Zajedno možemo kroz volontiranje” ukazuje na važnost volontera u lokalnim zajednicama tokom kriznih situacija.
 
Naglašava se zahvalnost volonterima širom svijeta te se ističu njihove poteškoće i potrebe u radu tokom pandemije.
 
Crveni križ Federacije ove godine obilježava i 20 godina od organiziranog djelovanja mladih u strukturi Crvenog križa Federacije BiH, a u tu svrhu održana je i online konferencija pod nazivom “Mladi Crvenog križa-tada i sada”.Nakon što se virus COVID-19 proširio volonteri su bili na prvoj liniji odgovora kroz medicinski, socijalni i humanitarni odgovor. Velika pažnja u cijelom svijetu usmjerena je upravo na volontere koji su pomagali da se osigura zdravstvena njega, distribuira zaštitna oprema, kupuju osnovne namirnice osobama u izolaciji, pomogne starima koji žive sami.
 
Strategija pripravnosti i plan odgovora na COVID-19 koji je izradila Svjetska zdravstvena organizacija prepoznaje volontere u zajednicama kao glavne aktere za krizno komuniciranje i uključivanje zajednice. To pokazuje vrijednosti i velike zasluge volontera za njihov rad tokom pandemije COVID-19, navode iz Crvenog križa Federacije BiH.