Od nove godine dvije bitne promjene. Austrija ograničava vožnju za euro 6, a Francuska uvodi nova sigurnosna pravila

Austrija
 
Od 1.1.2020. ni kamioni Euro 6 neće smjeti voziti A12 noću. Podložit će se noćnoj zabrani, od koje su do sada izuzeta vozila Euro 6. Umjesto toga, za noćni promet bit će dopušteni samo električni, hibridni ili kamioni s prirodnim plinom.
 
Također, 1.1. kamioni sa Euro 5 motorom neće moći voziti A12, u ovom slučaju danonoćno. Njihovi će vlasnici stoga biti prisiljeni ili zamijeniti vozilo ili koristiti intermodalni prijevoz. Euro 5 moći će doći samo do željezničkih terminala se samo ukrcati na vlak.
 
 
Francuska
 
Kako bi smanjila stopu prometnih nesreća u Francuskoj, posebno najosjetljivijih cestovnih subjekata, francuska vlada je krajem prošle godine izmijenila svoj Prometni zakon uvodeći kao novost obvezu da sva transportna vozila iznad 3,5 tona od 1.1.2021. budu opremljeni sa senzorima i uređajima koji pokazuju položaj mrtvih kutova, kako na bočnim stranama vozila, tako i na stražnjem dijelu.
 
Cilj ove signalizacije je omogućiti ostalim sudionicima u prometu (između ostalih vozačima automobila, motociklistima i biciklistima) da bolje razumiju postojanje i položaj mrtvih točaka u teškim vozilima.