Njemačka vlada je dostavila specijaliziranu opremu za trodimenzionalno printanje Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, vrijednu više od 28.000 eura.
To je nastavak kontinuirane podrške razvoju privatnog sektora i istraživačko-razvojnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Oprema će omogućiti bolju obuku, olakšati razvoj prototipova novih proizvoda i povećati konkurentnost domaćih kompanija.
– Ova vrsta opreme otvara nove mogućnosti za razvoj ekonomije i podstiče dodatna ulaganja, te pomaže u stvaranju radnih mjesta koja su prijeko potrebna, posebno za mlađu generaciju – naglasila je ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Margret Uebber.
Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Denijal Sprečić je kazao da je to važan doprinos opremanju istraživačke laboratorije.